AUGUSZTUSI ALKAMAK

 Augusztus 21. Vasárnap           

10.00 Istentisztelet a templomkertben           Szabó B. András                         

 Augusztus 27. Szombat

Kerékpártúra Visegrádra                                                 

 Augusztus 28. Vasárnap

10.00 Istentisztelet             Szabó András

BÖJTI SZAVAK

Hat böjti szó a böjti hetekre. Az úrvacsorai kis asztaltól vehetjük el őket vasárnapról vasárnapra. Hat szó, ami kísér, mozdít, elgondolkodtat böjtben.

5. Csend

Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reményésget.    Zsolt 62,6

4. Követés

“Erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek”     1Pét 2,21

 

3. Mérték

“Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok.”  Ef 3,17.19

A teljességhez nem a mértéktelenség vezet. Inkább az, hogy tudni kell, miből mennyi az annyi: mennyi az elég, a kevés és a sok. Böjt határt akar szabni annak érdekében, hogy legyen hely, és elférjen a lényeg az életben. Hogy legyen elég idő, figyelem, szellemi, érzelmi és anyagi energia. A “semmire sincs elég” folyamatos kudarca, valamint az a mértéktartás, amely határt szab a tökéletességgel szembeni mértéktelen  elvárásoknak,   felszabadíthatja az embert. A tökéletlenség, a be nem fejezettség nemcsak kudarc lehet, hanem szabadság is. Annak felszabadító tudomásul vétele, hogy nem mindenben és nem minden áron kell megfelelni lehetetlen ideáloknak. Nem valamiféle tökéletesség elérése a cél, hanem a mérték: elégnek lenni önmagamnak, másoknak, Istennek  – az ő mértékük szerint. Mértékletesség a harmadik böjti szavunk.

2. Megbékélés

“Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele az úton” Mt 5.25

Böjt heteiben, mielőtt az úrvacsorához érkeznénk, kezet fogunk és egy rövid mondattal: “Békesség közöttünk!” – fordulunk egymás felé. A templomban néha szoktuk ezt az ősi liturgikus kézfogást és köszöntést használni. Böjtben idén minden úrvacsoravétel előtt ezt tesszük. Mert a megbékélést itt a legkönnyebb elkezdeni, ahol nincsenek nagy konfliktusok, ahol egészen közel vagyunk Istenhez a megbékélés forrásához. Az úrvacsorai közösségtől elindulva továbbvihető a megbékélés üzenete és gyakorlata mindennapi koccanásainkba, háborúinkba. A második böjti vasárnap az emlékezésről szól: “Emlékezzél meg Uram irgalmadról és kegyelmedről!” – kérjük Istent. Nemrég egy világháborús kiállítás tárlói között járva, a hiábavaló vérontás és szenvedés emlékeitől már nagyon felkavarva, egy különleges vitrinhez értem. Üres töltényhüvelyekből készült emléktárgyak voltak, amiket magyar katonák készítettek az orosz fronton itthon maradt szeretteiknek, édesanyáknak, feleségeknek, szerelmeknek. Belevésték a nevet, az üzenetet és valami szépet alkottak szeretetből a pokol tornácán. Mekkora érték a béke és mennyire szükségünk van rá – ez előtt a tárló előtt lett számomra világos.

1. Segítség

Segítségül hív és én meghallgatom, így szól az Úr, és megláttatom vele üdvösségemet.

Zsolt 91,15.16

 A “Segíts magadon és az Isten is megsegít” – mondatot nem fogjuk megtalálni a Bibliában. Böjt első vasárnapjának névadó zsoltára éppen a fordítottjára mutat, amikor rájövünk kevesek vagyunk és segítségre szorulunk. Nagypéntekre és Húsvétra készít fel a következő néhány hét. Ekkor fordul meg a megváltoztathatatlan törvény élet és halál sorrendjéről. Ide az emberi erő kevés. Böjt nem apró segítséget akar adni beragadt életmódváltáshoz, nem jobb embereket akar faragni, hanem meg akarja mutatni mennyire Isten segítségére szorulunk. Ezt elfogadni nehéz. Szeretünk irányítani. Betegeink érzik át leginkább mennyire nehéz alapvetően rászorulni valakire. Böjt kezdete lehet, ezt a segítségre szorultságot átérezni. Ha nem egy kicsit elakadtam, elfáradtam, beleuntam, hanem összességében kevés vagyok, akkor megérkeztem böjt elejére. Ezek a hetek sokkal diszkrétebbek az adventi felkészülés napjainál. A belső szobában, vagy legfeljebb a templom közösségében zajlanak. A segítség is diszkréten érkezik és így adható tovább.

Jó, hogy elkezdődött ez a negyven nap.