ÁDVENTI INSPIRÁCIÓ 10

       Presztízs, hatalom, tulajdon                          10magnificat-ohio-keresztenytanccsoporteloadasa

Mi a legnagyobb akadálya annak, hogy Isten országa eljöjjön hozzánk? Hogy Isten a közelünkbe érjen, és elhozza szívünkbe és környezetünkbe azt a békét, örömet, tisztaságot, amit csak ő tud hozni, és amire kimondva, kimondatlanul vágyódunk.

Lukács evangéliumában Mária, az Erzsébettel való találkozás után nagyszabású, prófétai himnuszt énekel.  Magnificat. A latin szöveg első szaváról kapta címét ez az ének. Egyrészt csupa intimitás, finomság és gyengédség. Mária személyes találkozásáról szól Istennel, ennek a találkozásnak az átéléséről és hatásáról.

Ez a bensőséges ének azonban egyszer csak kitágul, az egész emberi közösséget érinti. Isten találkozása a világgal feje tetejére állítja, jobban mondva talpára állítja a világot. Ahova megérkezik, ott vége van az emberi gőgnek, az igazságtalanul berendezett társadalomnak és a szegények, gazdagok közötti igazságtalan és áthidalhatatlan különbségnek.

„Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt föl; éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel”. (Lk 2,51-53)

Ilyen éneket évszázadokkal korábban énekelt már egy fiatal nő, Anna, Sámuel édesanyja (1Sám 2,1-10). Nem Mária kegyes álmodozása ez, hanem az Istenben hívők általános meggyőződése: Isten az emberi életet és közösséget leginkább megrontó három ponton lép be, ha belép az életünkbe, és ezt a három, romlást és pusztulást terjesztő betegséget gyógyítja: a gőgöt, a hatalomhoz ragaszkodást és az anyagi javakon függést.10magnificat-uvegablakreszlet

A másik szemszögből nézve ez a három akadálya van Isten országa eljövetelének: a presztízs, a hatalom és a tulajdon. Mária szavaival: a „szívük szándékában felfuvalkodottak”; „hatalmasok a trónjukon”;  és a „gazdagok”. Az egyéni és közösségi életet tönkretevő három területen teremt rendet az érkező Isten országa. Így mondja Mária: ezeket „szétszórják”, „ledöntik”; „elküldik üres kézzel”.

Miért vagyunk vakok, hogy ezt meglássuk? Valamilyen okból a gonoszt inkább a testünkben lokalizáljuk, mintsem a szívünkben vagy a gondolkodásunkban. Ivásra gondolunk, drogra, szexre, ha bűnöket akarunk konkretizálni. Testi dolgok jutnak eszünkbe. Ádventi útikalauzunk, Richard Rohr szerint talán emiatt kellett Istennek Jézusban testet öltenie! Meg kellett mutatnia, hogy jó dolog testben élni, embernek lenni. A karácsonyi üzenetnek ez egy centrális és sarkalatos pontja. Ezen a területen elkövetett bűnök inkább gyengeségből vagy függőségből erednek, nem pedig gonoszságból és hataloméhségből. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy a prostituáltak előbb jutnak be Isten országába, mint közülünk azok, akik nagyon szívesen engedik magukat a presztízstől, a hatalomtól és a tulajdontól vezérelni (Mt 21,31). Mert a presztízs, a hatalom és a tulajdon az, ami az ember szívét eltompítja, rendkívül egocentrikus világlátásra és döntésekre csábítja. A presztízs féltése, a hatalomimádat és a pénz hajszolása egészen egyszerűen elaltatják spirituális érzékenységünket. Megszűnünk lelki lények lenni.10magnificat-uvegablak-anglia

Sajátos módon a kereszténység történelmének nagy részében nem akarta ezt meglátni, és a gonoszt más dolgokban konkretizálta, mint ahogyan azt Jézus tette. Jézus szerint a szívben és az értelemben történnek meg a bűnök (Mt 5,20-48), amelyek majdnem lehetetlenné teszik számunkra, hogy a nagy összefüggéseket felismerjük, hogy lelkünk rezonálni tudjon Isten szavára vagy szívünk meginduljon emberek szenvedését, fájdalmát látva.

Ezt az igazságot nem látjuk meg könnyen és első pillantásra. Mert hiába alapvető igazságok ezek, mégis valahogy rejtve vannak. Ha azonban észrevesszük, hogy egyik bibliai textus a másik után azt keresi, hogy min függ a szívünk, mi a legfontosabb nekünk, és egyértelműen azt találja, nagy a baj, ha presztízsen, hatalmon és pénzen függünk, akkor már tovább nem tudunk átnézni e fölött a felismerés fölött. Úgy tűnik, Mária hosszan, mélyen és csodálatos alapossággal nézett bele Isten igéjébe…

10bernardodaddi-madonna_del_magnificat_1335-3710boticelli-madonna-di-magnificat10mariakutjanazaretben-csontvary    10legregebbiitaliaimadonnaikon10-legregibbitaliaimadonnaikon-nostra-signora-del-rosario