Aktuális kategória bejegyzései

FEBRUÁRI ALKALMAINK 2017

Március 12. vasárnap

10.00 Istentisztelet                  Szabó András

Március 19. vasárnap

10.00 Istentisztelet                  Kendeh K. Péter

 Március 26. vasárnap

9.00 CSITT – családi istentisztelet

10.00 Istentisztelet                Szemerei Benjámin teol. hallg. szupplikáció

 

ÁDVENTI INSPIRÁCIÓ 11

Jó családból…                                                                        11jessze_faja_gyongyospata2

Máté, mielőtt belefogna a karácsonyi történetbe, bemutatja Jézus családfáját. Hát igen, aki megszületik, az származik valahonnan. Múltjában és jelenében emberek veszik körül.

Nem szoktuk elolvasni az ilyen családfákat. Magam olvastam már vagy húsz éve a Bibliát, amikor először éreztem késztetést arra, hogy végigböngésszem a Máté által leírt jézusi családfát. Pont ugyanúgy történik ez, mint a saját családunkkal kapcsolatban. Jó ideig nem érdekel, ki kinek volt a dédapja, sógornője, keresztapja. Aztán egyszer csak elkezdünk érdeklődni.

Mert nem mindegy, milyen családból származik az ember. Kik a felmenői, és milyen bonyoldalmas fonalakkal szövi körül a most élő család. Irigykedve nézem Jézus családfáját. Először is magával ragad a fantasztikus rendezettség. Máté így foglalja össze: „Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is tizennégy nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén tizennégy nemzedék.” (Mt 1,17) Micsoda magával ragadó rend! Tökéletes családot sejt itt az ember.

Aztán közelebbről megnézem a szereplőket. Sztárok, hősök, királyok, akikre egy egész nép néz tisztelettel. Ábrahám és Dávid, Salamon és Jósiás. Ha nem Jézusról volna szó, kész lennék a csattanós ítélettel: ilyen családból igazán nem nehéz…!      11jessze_ampelosz

Aztán még jobban megvizsgálom a neveket, és egyéb dolgok is feltűnnek. Például az, hogy a sztárok és hősök között vannak olyan elfeledettek is, akik nevének kiolvasásába majd beletörik a nyelvem. Hát igen, vannak, akik felemelkedtek, és vannak, akik ismeretlenek maradtak. Jézus családfája valahogy kezd az enyémhez hasonlítani. A sokat emlegetett, példaképül állított emberek, és a többiek, akik homályba vesznek.

De felbukkannak olyan emberek is, akikre nemigen lehetett maradéktalanul büszke a család. Zűrös alakok, akik időnként felrúgták a legáltalánosabb erkölcsi szabályokat is – és itt magára Jákobra is gondolhatunk, sőt akár Dávidra! Voltak, akik eladták az országot, jóvátehetetlen politikai döntéseket hoztak. És akiket a Biblia azok között említ, akik olyan dolgokat cselekedtek, ami nem teszik Istennek. És megint eszembe jut: a mi családjainkban is vannak elhallgatott nevek, suttogva, bizonyos arckifejezéssel kísért emberek. Vannak családi titkok, amiket nem szívesen mesélgetünk. Lehetnek eltitkolt házasságok, válások, betegségek, halálok, elrejtett személyek. Valami megkönnyebbüléshez hasonlót érzek: Jézusnak is ilyen tarka a családfája! Nem kellene talán aggódnom, hogy X vagy Y neve az én családomból szóba jöhet valahol. Ők is az én családomhoz tartoznak!

Van egy egészen különleges jellemző ebben a Máté által leírt családfában. A családfák férfiak láncolatáról szoktak szólni. Itt azonban felbukkan négy nő: Támár, Ráháb, Betsabé és Ruth. Ezt az örökséget Jézus tudatosan vállalhatta. Nem véletlen, hogy mindenkori környezetében jelentős nőtanítványokat találunk, szintén a kor szokásaitól eltérő módon. Feltámad bennem egy jó érzés, szinte büszkeség. Aztán gondolkodom ezeken a nőalakokon. Ripsz-ropsz kiderül, hogy mind idegen. Egyikük sem izraelita. Sőt, meglehetősen komplikált a személyük, illetve az életük. Van köztük olyan asszony, akinek a családon belüli szexuális kapcsolatai, az összes szereplő hibájából igencsak összekuszálódtak. Van köztük prostituált. Uriás feleségének történetét mindenki ismeri. 11chagall-davidesbetsabe

És ott van Ruth, aki végül egy szép szerelmi történet keretében beházasodik Izraelbe. Ők négyen ugyanúgy jelen vannak, mint a hősök. Nem húzta át senki a nevüket. Sőt!

Karácsonykor szokatlan gyengédséggel tekintünk a családunkra. Hazautazunk, összejövünk, egy asztalt ülünk körül. Ilyenkor valami módon azok is jelen vannak közöttünk, akik fizikailag még régen vagy épp ebben az évben eltávoztak. Aztán ez a találkozás hol így sikerül, hol úgy, mégsem változtatunk a karácsonyi családi találkozás szokásán. Persze jól tesszük. Nagyon is jól tesszük! Azt gondolom, Jézus vártnál érdekesebb, igencsak tarka családfája segíthet abban, hogy nagyvonalúbbak legyünk. Megbocsátók és elfogadók azokkal szemben, akiket mi biztosan nem választottunk volna be a családba, mégis ott vannak.

11-judaestamar 11davidesbetsabe-hazassaga       És mit hozhat Jézus születése az én családommal kapcsolatos érzéseim világába? Jézus születése valóban begyógyíthatja azokat a sebeket, amelyeket a családunkban kaptunk. És mindazt az ajándékot, tapasztalatot, amelyet átéltem épp ebben a családban, azt az életerőt és hitet, amit az őseim rámhagytak, megerősíti, igazolja Jézus születése. Hálával tudom elfogadni. Olyan gyökereim vannak, amelyek nekem erőt adnak. Manapság sokan vannak, akik nem érzik ezeket a gyökereket. Tán nem is akarnak tudni róluk. Karácsony ünnepe meghív minket arra, hogy végiggondoljuk saját gyökereinket, és megköszönjük Istennek, hogy ő ezeket a gyökereket Jézus emberré születése által gyógyítja és isteni hatalmával megerősíti.

11betsabe-rubens11jessze_faja_gyongyospata

11betsabe-rembrandt-reszlet11jezuscsaladfaja-gorogkeletiszerbtemplom-rackeve

ÁDVENTI INSPIRÁCIÓ 10

       Presztízs, hatalom, tulajdon                          10magnificat-ohio-keresztenytanccsoporteloadasa

Mi a legnagyobb akadálya annak, hogy Isten országa eljöjjön hozzánk? Hogy Isten a közelünkbe érjen, és elhozza szívünkbe és környezetünkbe azt a békét, örömet, tisztaságot, amit csak ő tud hozni, és amire kimondva, kimondatlanul vágyódunk.

Lukács evangéliumában Mária, az Erzsébettel való találkozás után nagyszabású, prófétai himnuszt énekel.  Magnificat. A latin szöveg első szaváról kapta címét ez az ének. Egyrészt csupa intimitás, finomság és gyengédség. Mária személyes találkozásáról szól Istennel, ennek a találkozásnak az átéléséről és hatásáról.

Ez a bensőséges ének azonban egyszer csak kitágul, az egész emberi közösséget érinti. Isten találkozása a világgal feje tetejére állítja, jobban mondva talpára állítja a világot. Ahova megérkezik, ott vége van az emberi gőgnek, az igazságtalanul berendezett társadalomnak és a szegények, gazdagok közötti igazságtalan és áthidalhatatlan különbségnek.

„Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt föl; éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel”. (Lk 2,51-53)

Ilyen éneket évszázadokkal korábban énekelt már egy fiatal nő, Anna, Sámuel édesanyja (1Sám 2,1-10). Nem Mária kegyes álmodozása ez, hanem az Istenben hívők általános meggyőződése: Isten az emberi életet és közösséget leginkább megrontó három ponton lép be, ha belép az életünkbe, és ezt a három, romlást és pusztulást terjesztő betegséget gyógyítja: a gőgöt, a hatalomhoz ragaszkodást és az anyagi javakon függést.10magnificat-uvegablakreszlet

A másik szemszögből nézve ez a három akadálya van Isten országa eljövetelének: a presztízs, a hatalom és a tulajdon. Mária szavaival: a „szívük szándékában felfuvalkodottak”; „hatalmasok a trónjukon”;  és a „gazdagok”. Az egyéni és közösségi életet tönkretevő három területen teremt rendet az érkező Isten országa. Így mondja Mária: ezeket „szétszórják”, „ledöntik”; „elküldik üres kézzel”.

Miért vagyunk vakok, hogy ezt meglássuk? Valamilyen okból a gonoszt inkább a testünkben lokalizáljuk, mintsem a szívünkben vagy a gondolkodásunkban. Ivásra gondolunk, drogra, szexre, ha bűnöket akarunk konkretizálni. Testi dolgok jutnak eszünkbe. Ádventi útikalauzunk, Richard Rohr szerint talán emiatt kellett Istennek Jézusban testet öltenie! Meg kellett mutatnia, hogy jó dolog testben élni, embernek lenni. A karácsonyi üzenetnek ez egy centrális és sarkalatos pontja. Ezen a területen elkövetett bűnök inkább gyengeségből vagy függőségből erednek, nem pedig gonoszságból és hataloméhségből. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy a prostituáltak előbb jutnak be Isten országába, mint közülünk azok, akik nagyon szívesen engedik magukat a presztízstől, a hatalomtól és a tulajdontól vezérelni (Mt 21,31). Mert a presztízs, a hatalom és a tulajdon az, ami az ember szívét eltompítja, rendkívül egocentrikus világlátásra és döntésekre csábítja. A presztízs féltése, a hatalomimádat és a pénz hajszolása egészen egyszerűen elaltatják spirituális érzékenységünket. Megszűnünk lelki lények lenni.10magnificat-uvegablak-anglia

Sajátos módon a kereszténység történelmének nagy részében nem akarta ezt meglátni, és a gonoszt más dolgokban konkretizálta, mint ahogyan azt Jézus tette. Jézus szerint a szívben és az értelemben történnek meg a bűnök (Mt 5,20-48), amelyek majdnem lehetetlenné teszik számunkra, hogy a nagy összefüggéseket felismerjük, hogy lelkünk rezonálni tudjon Isten szavára vagy szívünk meginduljon emberek szenvedését, fájdalmát látva.

Ezt az igazságot nem látjuk meg könnyen és első pillantásra. Mert hiába alapvető igazságok ezek, mégis valahogy rejtve vannak. Ha azonban észrevesszük, hogy egyik bibliai textus a másik után azt keresi, hogy min függ a szívünk, mi a legfontosabb nekünk, és egyértelműen azt találja, nagy a baj, ha presztízsen, hatalmon és pénzen függünk, akkor már tovább nem tudunk átnézni e fölött a felismerés fölött. Úgy tűnik, Mária hosszan, mélyen és csodálatos alapossággal nézett bele Isten igéjébe…

10bernardodaddi-madonna_del_magnificat_1335-3710boticelli-madonna-di-magnificat10mariakutjanazaretben-csontvary    10legregebbiitaliaimadonnaikon10-legregibbitaliaimadonnaikon-nostra-signora-del-rosario