Aktuális kategória bejegyzései

ADVENTI INSPIRÁCIÓ 9

Ha péntek, akkor Luther-anekdota, ezen a héten is

Betlehemes9filonov-szentcsalad

Édesapám, Luther Márton egész nap a dolgozószobájában ült, színét sem láttuk. Még ebédelni sem jött ki. Ez pedig jelentett valamit, mert anyánk főztje egyébként mindent vert! Én, a legkisebb fiú, Paul szintén nem tudtam ellenállni, rohantam, ha megszólalt az ebédet jelző kürtszó. Az egyik nálunk lakó diák, egy lipcsei fiú feladata volt, hogy megfújja a sófárt, és ebédre hívja a családot. Meg ne kérdezzétek, milyen hangja volt a sófárnak! Szörnyűséges! De ebben ludas lehetett a lipcsei diák zenei képessége is… Na, de ami utána következett, kárpótolt mindenért. Anyánk finom ebédje feledtette a recsegő hangot…

Történt, hogy a bizonyos hosszú munkanap után apánk kijött a dolgozószobájából, kezében több ív teleírt papírral. Három éve történt először, hogy karácsonykor a városi templomban betlehemes játékot adtak elő. A szereplők száma évről évre nőtt. Mária, József és a pásztorok mellett feltűntek a bölcsek is, akik alaposan felültették Heródest, mert a betlehemi istállóból nem tértek vissza hozzá, hiába parancsolta meg nekik. Heródes ravasz róka volt, nem szabad bízni az ilyenekben! Tavaly aztán további személyek léptek a darabba, ezek úgy néztek ki, mint a wittenbergi polgárok. Aztán megjelent a színen egy csavargó is, meg egy szegény nyomorék. Idén aztán – apánk tervei szerint – egy ökör és egy szamár is áll majd a jászol mellett, persze nem igaziak, hanem fából faragottak, mint Mária, József és a kis Jézus.9ikon-jaszol_szamar

Amikor megkérdeztük – mármint a bátyám, Martin és én -, hogy mit keres egy ökör meg egy szamár a jászol mellett, apánk azt felelte, ezek az állatok az egész telet az istállóban töltötték, hozzá tartoznak hát az istálló képéhez. Emellett ők jelenítik meg a szegénységet, amibe Jézus beleszületett. És az állatok is a teremtett világ részei, tehát nekik is ott a helyük. Ezt mondta apánk. Nekem továbbra is fenntartásaim voltak, de nem baj.

Apánk magához hívott bennünket, és mindkettőnk kezébe nyomott 2-2 ív papírt. Teljesen tele voltak írva. Láttuk, nagy gondot fordíthatott az írásra, a betűk tisztán, olvashatóan sorakoztak egymás mellett. Ez nagy dolog volt, mert apánk írását egyébként alig lehetett kisilabizálni. Ott álltunk tehát apánk írópultja mellett, egymással szemben.

Elpróbálunk most egy jelenetet abból a betlehemesből, amelyet karácsonykor a templomban elő fogunk adni – mondta. Martin, te az ökör leszel, te pedig, Paul, a szamár.”

Tiltakoztam. Nem akartam szamár lenni! Attól a pillantástól azonban, amelyet apám vetett rám, torkomon akadt a szó. 9foto-gyermek-szamar

A további szerepeket a gyermekkórus tagjainak fogom kiosztani. Mindenesetre a szent családot fogjátok megjeleníteni. A faragott figurák a jászol körül életre kelnek.”

Nem lehetnék én akkor inkább József?”- kérdeztem.

Máriát osszuk inkább rá!” – kiabálta Martin. Erre apánk figyelmeztette, hogy ne viccelődjön, mert a betlehemes ugyanolyan komoly dolog, mint az istentisztelet. No, mindenestre az ökrök és a szamarak legalább majd felvidítják…

Álltunk hát kétoldalt apánk írópultja mellett. „Te kezdesz, Martin” – mondta apánk.

Martin olvasott: „Tudod mit csináltál múlt éjjel? Rúgkapáltál, sóhajtoztál, hogy a lelkem belefájdult! Rosszul voltál? Csak nem beteg vagy?” Most én következtem, a szamár: „Beteg? Mért lennék beteg? Csodaszépet álmodtam!”

Ökör: „Na, nem mondom, én aggódom miattad, te meg gyönyörűt álmodsz! Mit mondjak? Enyhén szólva bosszantó.”

Most nekem mint szamárnak ezt kellett válaszolnom: „Ne haragudj, testvér, hogy ilyen kellemetlen helyzetbe hoztalak. Tényleg valami csodálatosat láttam álmomban!”

Ökör: „Érdekes. Én meg azt gondoltam, egy seregnyi hangya mászkál a testeden.”

Erre én, megemelt hangon így szóltam: „Egy angyalt láttam!”

Ekkor Martinnak, az ökörnek méregbe kellett gurulnia. Ő egyébként tényleg mérges volt, belerúgott a sípcsontomba, én felkiáltottam: Aúúú!, és ekkor azt mondta az ökör: „Egy angyalt? Szerintem te tegnap este telezabáltad magad szénával. Az nyomta a gyomrodat, és rémálmaid voltak.”

Egy angyal aztán nem rémálom, hanem Isten küldötte!” – ünnepélyesen válaszolta a szamár.

Ökör: „És éppen hozzád küldte, mi? Nem az emberekhez.”

Szamár: „Itt nem normális hétköznapi dolgokról van szó. Álmomban azt mondta az angyal, hogy épp útban van a mezőre, a pásztorokhoz, azelőtt azonban még velem akart beszélni.”

Martinnál kezdett betelni a pohár. „Apa, ez az egész tényleg igaz? A hülye Paulnak jelent meg az angyal?”

Apánk mély lélegzetet vett. Ez semmi jót nem jelentett. „Paul nem hülye, ő a játékban a szamár, te meg az ökör. Megértetted?”

Mit nem mondasz!” szólt az ökör a szamárhoz. „Pont veled beszélt az angyal? Hát ki vagy te? Egy diplomata, vagy egy uralkodó, akinek kikéri az ég a véleményét, mielőtt beszélne az emberekkel?”

Nem! Erről nincs szó! Azonban egy uralkodó mégiscsak megjelent az álmomban. Egy király, aki istállóban fog megszületni, és hamarosan a világ üdvözítője lesz.”

Ezen a ponton Martin megérintette a homlokomat. „Nem, lázad nincs. De minden rendben a fejedben…?”

Olyan rendben van, mint ahogy lakótársad vagyok ebben az istállóban, testvér. Az angyal azt mondta nekem, hogy a következő éjszakán a mi istállónkban fog megszületni a világ megváltója, a Messiás.”

A mi istállónkban?!” A játék utasítása szerint most Martinnak fel kellett ugornia.

Igen, a mi istállónkban. Két ember közeledik errefelé, József és Mária, aki hamarosan gyermeket fog szülni.”

Rakjunk rendet!” kiáltott Martin, az ökör, „takarítsd már végre össze a sarkodat! Szörnyű rendetlen! Hátha barátságosabb lesz ez az istálló.”9filonov-adoracio

És te?” kérdeztem én, a szamár, „Mit csinálsz te?”

Nekem gondolkodnom kell”, felelt az ökör komoly arccal. „Nekem tudnom kell, miért egy istállóban születik a király, és miért bíz egy angyal egy szamárra ekkora titkot!”

Talán” mondtam én, a szamár eltűnődve „talán mert mi, állatok jobban megértjük a menny titkait, mint az emberek.”

Idáig jutottunk, amikor megszólalt apánk: „Most tartunk egy kis szünetet. A darabban most fog feltűnni Mária és József. Nagyon kimerültnek látszanak.”

Apánk is kimerültnek tűnt, olyan rengeteget írt ezekre a papírokra. A szemei azonban fénylettek, és ránk ragadt ez a ragyogás. Ebben a pillanatban már semmi kifogásom nem volt az ellen, hogy én legyek a szamár.

(Forrás: Es freut sich der Engel Schar. 24 Weihnachtsgeschichten um Martin Luther)

9-okorrel 9-okor-kozpontban 9lorenzo_monaco-krisztusszuletese

ADVENTI INSPIRÁCIÓ 8

Szusszanás Betlehem előtt                                              8vizitacio-gotszobor

Panaszkodunk, hogy nincs percnyi megállásunk ádventben. Nem tudunk elcsendesedni, felkészülni. És felháborodunk: ez nem normális dolog! Hajlamosak vagyunk azt gondolni, csak nekünk nem sikerül nyugodtan, meditálva, csendesen várni karácsonyt. És már azt hisszük, el is rontottuk az egészet. Persze ez nem így van, mint a legtöbb kétségbeesett, túlzó kijelentésünk esetében sem.

Mire is készülünk? Egy gyermek születésének megünneplésére. Azt pedig minden megelőzi, csak csendes, nyugodt, lassú felkészülés nem! Mennyi izgalom, kapkodás, rendezkedés, vásárlás, ügyintézés! Miért is gondolnánk, hogy ádventnek a legnagyobb csendben és nyugalomban kell zajlania? Irreális elképzelés!

Persze a hektikus rohanásnak nem az idilli, szerzetesi nyugalom az ellentéte! Nem úgy tudunk küzdeni a mindent szétziláló, kapkodó összevisszaság ellen, hogy kolostori nyugalomra vágyunk. Ezzel az álmodozással csak tovább rontjuk a helyzetet. Az ideges rohanásnak, annak, hogy sohasem érjük utol magunkat, egy művészet az ellentéte. Az a művészet, hogy ebben az ünnep előtti pörgésben mégis, tudatosan nyugalomra találjunk. Pár percnyi nyugalomra. Egy szusszanásra. Két asszony segít nekünk ma ebben.

8vizitacio-rembrandt

Mária első reakciója, miután felfogta a nagy hírt, Erzsébethez vezet. Meglátogatja Erzsébetet. Pont az a kettősség jellemzi kettejük találkozását, amiben mi is benne élünk. Nyugtalanság és nyugalom, kapkodás és megpihenés. Hatalmas események, izgalmak előtt és után pár órás oázis. Egy felvidító, pihentető találkozás. A Betlehem előtti utolsó állomásról szól ez a találkozás, a születés előtt kicsivel, karácsony előtt pár nappal.

Lukács írja le a két asszony találkozását (Lk 1,39-45). Csupa mozgás a történet, mégis frissítő pillanat. A megpihenés nem semmittevés az evangéliumban, hanem tele van aktivitással, megtöltve értelemmel. Ha figyelmesen elolvassuk a történetet, érdekes igéket találunk benne: útra kelt; sietve elment; bement, köszöntötte; ujjongva megmozdult a magzat; hangos szóval kiáltott. És a summa: Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.8vizitacio-odilonredon

Akár választhatunk is az igék közül. Melyiket érezzük közel magunkhoz? Vagy melyik szó provokál? Sietve elment? Ujjongva mozdult? Hitt? Beteljesedik?

Amiről a mozgást jelentő igék beszámolnak, az egy felvidító találkozás. Ezek adnak felüdülést az ünnep előtti sok tennivaló rengetegében. Persze időt kell szakítanunk az ilyen találkozásokra. A pozitív találkozásoknak, az ünnepi pillanatoknak van egy paradox jellemzőjük: aki időt szakít ilyen lépésekre, az időt nyer. Időt nyer, miközben időt szakít. Kilépni a kapkodásból, és egy jó dologra, egy kedves találkozásra rászánni az időt. Szinte mindig felüdülés a végeredmény. Úgy felfrissülünk, olyan jó érzéseink támadnak, hogy könnyedén folytatjuk a napot, a tennivalók sokaságát. Láss csodát: megnyertük az időt!

Kikényszeríteni nem tudjuk az ilyen levegőhöz juttató alkalmakat, de lehet tenni a megvalósulásukért.

 

Első lépésként mindenféle rohanás, idegeskedés közepette gondolni a másikra. Észrevenni őt. Törődni vele. Nem magunkba süppedni. Ahogy Máriának ilyen döntő pillanatban eszébe jutott Erzsébet, úgy gondolni valakire.

Második lépésként akármekkora zaj van körülöttünk, akkor is legyen nyitva a fülünk, hogy meghalljuk, valóban mit mond a másik. Nem azt, amit én belehallok vagy belemagyarázok a szavaiba, hanem arra hegyezni a fülünket, hogy jól meghalljuk, amit valóban mond.

Harmadik lépésként merjünk nyitottak lenni. Készen arra, hogy történik valami, amire nem voltunk felkészülve. Ne engedjük, hogy ez zavarjon, hanem inkább inspiráljon.

Legyen egy szusszanásunk Betlehem előtt!

8vizitacio-picasso1902

  1. Egy zsenge rózsatőről Vessző sarjadt, nemes. Ének zeng rég időből: Jesszének ága ez! S ím, bimbó nyílt hegyén Dermesztő hideg télben, Éj kellős közepén.

    2. Azt értem, azt a bimbót, Mit Ézsajás ígért*. Mária karján ringott, Hogy mennyből földet ért. Ámulj Isten kezén: Szűz szülte őt minékünk, Éj kellős közepén.

    3. Amily kicsiny e rózsa, Oly édes illata. Amerre fényét szórja, Tűnik az éjszaka. Isten és ember ő, Megment bűntől, haláltól, Igaz Üdvözítő!

(Evangélikus énekeskönyv 157. ének)

8vizitacio-he-qi-china 8vizitacio-juan-correa-de-vivar-16sz 8maria-erzsebet2  8vizitacio-el_greco

ADVENT GYÜLEKEZETÜNKBEN

ADVENT GYÜLEKEZETÜNKBEN

November 27. Advent 1. vasárnapja
10.00 – Istentisztelet

December 4. Advent 2. vasárnapja
10.00 – Istentisztelet

December 8. csütörtök
18.00 – Adventi zene a templomban
Kamarazene: hárfa, fuvola, hegedű, csembaló

December 11. Advent 3. vasárnapja
9.00 – CSITT családi istentisztelet
10.00 – Istentisztelet

December 15. csütörtök
18.00 – Adventi zene a templomban
kórus

December 18. Advent 4. vasárnapja
10.00 – Istentisztelet  –  dr. Pángyánszky Ágnes
16.00 – Adventi Sokadalom
a templomkertben

December 22. csütörtök
18.00 – Adventi zene a templomban
szaxofon és orgona