ÁDVENTI INSPIRÁCIÓ 11

Jó családból…                                                                        11jessze_faja_gyongyospata2

Máté, mielőtt belefogna a karácsonyi történetbe, bemutatja Jézus családfáját. Hát igen, aki megszületik, az származik valahonnan. Múltjában és jelenében emberek veszik körül.

Nem szoktuk elolvasni az ilyen családfákat. Magam olvastam már vagy húsz éve a Bibliát, amikor először éreztem késztetést arra, hogy végigböngésszem a Máté által leírt jézusi családfát. Pont ugyanúgy történik ez, mint a saját családunkkal kapcsolatban. Jó ideig nem érdekel, ki kinek volt a dédapja, sógornője, keresztapja. Aztán egyszer csak elkezdünk érdeklődni.

Mert nem mindegy, milyen családból származik az ember. Kik a felmenői, és milyen bonyoldalmas fonalakkal szövi körül a most élő család. Irigykedve nézem Jézus családfáját. Először is magával ragad a fantasztikus rendezettség. Máté így foglalja össze: „Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is tizennégy nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén tizennégy nemzedék.” (Mt 1,17) Micsoda magával ragadó rend! Tökéletes családot sejt itt az ember.

Aztán közelebbről megnézem a szereplőket. Sztárok, hősök, királyok, akikre egy egész nép néz tisztelettel. Ábrahám és Dávid, Salamon és Jósiás. Ha nem Jézusról volna szó, kész lennék a csattanós ítélettel: ilyen családból igazán nem nehéz…!      11jessze_ampelosz

Aztán még jobban megvizsgálom a neveket, és egyéb dolgok is feltűnnek. Például az, hogy a sztárok és hősök között vannak olyan elfeledettek is, akik nevének kiolvasásába majd beletörik a nyelvem. Hát igen, vannak, akik felemelkedtek, és vannak, akik ismeretlenek maradtak. Jézus családfája valahogy kezd az enyémhez hasonlítani. A sokat emlegetett, példaképül állított emberek, és a többiek, akik homályba vesznek.

De felbukkannak olyan emberek is, akikre nemigen lehetett maradéktalanul büszke a család. Zűrös alakok, akik időnként felrúgták a legáltalánosabb erkölcsi szabályokat is – és itt magára Jákobra is gondolhatunk, sőt akár Dávidra! Voltak, akik eladták az országot, jóvátehetetlen politikai döntéseket hoztak. És akiket a Biblia azok között említ, akik olyan dolgokat cselekedtek, ami nem teszik Istennek. És megint eszembe jut: a mi családjainkban is vannak elhallgatott nevek, suttogva, bizonyos arckifejezéssel kísért emberek. Vannak családi titkok, amiket nem szívesen mesélgetünk. Lehetnek eltitkolt házasságok, válások, betegségek, halálok, elrejtett személyek. Valami megkönnyebbüléshez hasonlót érzek: Jézusnak is ilyen tarka a családfája! Nem kellene talán aggódnom, hogy X vagy Y neve az én családomból szóba jöhet valahol. Ők is az én családomhoz tartoznak!

Van egy egészen különleges jellemző ebben a Máté által leírt családfában. A családfák férfiak láncolatáról szoktak szólni. Itt azonban felbukkan négy nő: Támár, Ráháb, Betsabé és Ruth. Ezt az örökséget Jézus tudatosan vállalhatta. Nem véletlen, hogy mindenkori környezetében jelentős nőtanítványokat találunk, szintén a kor szokásaitól eltérő módon. Feltámad bennem egy jó érzés, szinte büszkeség. Aztán gondolkodom ezeken a nőalakokon. Ripsz-ropsz kiderül, hogy mind idegen. Egyikük sem izraelita. Sőt, meglehetősen komplikált a személyük, illetve az életük. Van köztük olyan asszony, akinek a családon belüli szexuális kapcsolatai, az összes szereplő hibájából igencsak összekuszálódtak. Van köztük prostituált. Uriás feleségének történetét mindenki ismeri. 11chagall-davidesbetsabe

És ott van Ruth, aki végül egy szép szerelmi történet keretében beházasodik Izraelbe. Ők négyen ugyanúgy jelen vannak, mint a hősök. Nem húzta át senki a nevüket. Sőt!

Karácsonykor szokatlan gyengédséggel tekintünk a családunkra. Hazautazunk, összejövünk, egy asztalt ülünk körül. Ilyenkor valami módon azok is jelen vannak közöttünk, akik fizikailag még régen vagy épp ebben az évben eltávoztak. Aztán ez a találkozás hol így sikerül, hol úgy, mégsem változtatunk a karácsonyi családi találkozás szokásán. Persze jól tesszük. Nagyon is jól tesszük! Azt gondolom, Jézus vártnál érdekesebb, igencsak tarka családfája segíthet abban, hogy nagyvonalúbbak legyünk. Megbocsátók és elfogadók azokkal szemben, akiket mi biztosan nem választottunk volna be a családba, mégis ott vannak.

11-judaestamar 11davidesbetsabe-hazassaga       És mit hozhat Jézus születése az én családommal kapcsolatos érzéseim világába? Jézus születése valóban begyógyíthatja azokat a sebeket, amelyeket a családunkban kaptunk. És mindazt az ajándékot, tapasztalatot, amelyet átéltem épp ebben a családban, azt az életerőt és hitet, amit az őseim rámhagytak, megerősíti, igazolja Jézus születése. Hálával tudom elfogadni. Olyan gyökereim vannak, amelyek nekem erőt adnak. Manapság sokan vannak, akik nem érzik ezeket a gyökereket. Tán nem is akarnak tudni róluk. Karácsony ünnepe meghív minket arra, hogy végiggondoljuk saját gyökereinket, és megköszönjük Istennek, hogy ő ezeket a gyökereket Jézus emberré születése által gyógyítja és isteni hatalmával megerősíti.

11betsabe-rubens11jessze_faja_gyongyospata

11betsabe-rembrandt-reszlet11jezuscsaladfaja-gorogkeletiszerbtemplom-rackeve

ÁDVENTI INSPIRÁCIÓ 10

       Presztízs, hatalom, tulajdon                          10magnificat-ohio-keresztenytanccsoporteloadasa

Mi a legnagyobb akadálya annak, hogy Isten országa eljöjjön hozzánk? Hogy Isten a közelünkbe érjen, és elhozza szívünkbe és környezetünkbe azt a békét, örömet, tisztaságot, amit csak ő tud hozni, és amire kimondva, kimondatlanul vágyódunk.

Lukács evangéliumában Mária, az Erzsébettel való találkozás után nagyszabású, prófétai himnuszt énekel.  Magnificat. A latin szöveg első szaváról kapta címét ez az ének. Egyrészt csupa intimitás, finomság és gyengédség. Mária személyes találkozásáról szól Istennel, ennek a találkozásnak az átéléséről és hatásáról.

Ez a bensőséges ének azonban egyszer csak kitágul, az egész emberi közösséget érinti. Isten találkozása a világgal feje tetejére állítja, jobban mondva talpára állítja a világot. Ahova megérkezik, ott vége van az emberi gőgnek, az igazságtalanul berendezett társadalomnak és a szegények, gazdagok közötti igazságtalan és áthidalhatatlan különbségnek.

„Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt föl; éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel”. (Lk 2,51-53)

Ilyen éneket évszázadokkal korábban énekelt már egy fiatal nő, Anna, Sámuel édesanyja (1Sám 2,1-10). Nem Mária kegyes álmodozása ez, hanem az Istenben hívők általános meggyőződése: Isten az emberi életet és közösséget leginkább megrontó három ponton lép be, ha belép az életünkbe, és ezt a három, romlást és pusztulást terjesztő betegséget gyógyítja: a gőgöt, a hatalomhoz ragaszkodást és az anyagi javakon függést.10magnificat-uvegablakreszlet

A másik szemszögből nézve ez a három akadálya van Isten országa eljövetelének: a presztízs, a hatalom és a tulajdon. Mária szavaival: a „szívük szándékában felfuvalkodottak”; „hatalmasok a trónjukon”;  és a „gazdagok”. Az egyéni és közösségi életet tönkretevő három területen teremt rendet az érkező Isten országa. Így mondja Mária: ezeket „szétszórják”, „ledöntik”; „elküldik üres kézzel”.

Miért vagyunk vakok, hogy ezt meglássuk? Valamilyen okból a gonoszt inkább a testünkben lokalizáljuk, mintsem a szívünkben vagy a gondolkodásunkban. Ivásra gondolunk, drogra, szexre, ha bűnöket akarunk konkretizálni. Testi dolgok jutnak eszünkbe. Ádventi útikalauzunk, Richard Rohr szerint talán emiatt kellett Istennek Jézusban testet öltenie! Meg kellett mutatnia, hogy jó dolog testben élni, embernek lenni. A karácsonyi üzenetnek ez egy centrális és sarkalatos pontja. Ezen a területen elkövetett bűnök inkább gyengeségből vagy függőségből erednek, nem pedig gonoszságból és hataloméhségből. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy a prostituáltak előbb jutnak be Isten országába, mint közülünk azok, akik nagyon szívesen engedik magukat a presztízstől, a hatalomtól és a tulajdontól vezérelni (Mt 21,31). Mert a presztízs, a hatalom és a tulajdon az, ami az ember szívét eltompítja, rendkívül egocentrikus világlátásra és döntésekre csábítja. A presztízs féltése, a hatalomimádat és a pénz hajszolása egészen egyszerűen elaltatják spirituális érzékenységünket. Megszűnünk lelki lények lenni.10magnificat-uvegablak-anglia

Sajátos módon a kereszténység történelmének nagy részében nem akarta ezt meglátni, és a gonoszt más dolgokban konkretizálta, mint ahogyan azt Jézus tette. Jézus szerint a szívben és az értelemben történnek meg a bűnök (Mt 5,20-48), amelyek majdnem lehetetlenné teszik számunkra, hogy a nagy összefüggéseket felismerjük, hogy lelkünk rezonálni tudjon Isten szavára vagy szívünk meginduljon emberek szenvedését, fájdalmát látva.

Ezt az igazságot nem látjuk meg könnyen és első pillantásra. Mert hiába alapvető igazságok ezek, mégis valahogy rejtve vannak. Ha azonban észrevesszük, hogy egyik bibliai textus a másik után azt keresi, hogy min függ a szívünk, mi a legfontosabb nekünk, és egyértelműen azt találja, nagy a baj, ha presztízsen, hatalmon és pénzen függünk, akkor már tovább nem tudunk átnézni e fölött a felismerés fölött. Úgy tűnik, Mária hosszan, mélyen és csodálatos alapossággal nézett bele Isten igéjébe…

10bernardodaddi-madonna_del_magnificat_1335-3710boticelli-madonna-di-magnificat10mariakutjanazaretben-csontvary    10legregebbiitaliaimadonnaikon10-legregibbitaliaimadonnaikon-nostra-signora-del-rosario

ADVENTI INSPIRÁCIÓ 9

Ha péntek, akkor Luther-anekdota, ezen a héten is

Betlehemes9filonov-szentcsalad

Édesapám, Luther Márton egész nap a dolgozószobájában ült, színét sem láttuk. Még ebédelni sem jött ki. Ez pedig jelentett valamit, mert anyánk főztje egyébként mindent vert! Én, a legkisebb fiú, Paul szintén nem tudtam ellenállni, rohantam, ha megszólalt az ebédet jelző kürtszó. Az egyik nálunk lakó diák, egy lipcsei fiú feladata volt, hogy megfújja a sófárt, és ebédre hívja a családot. Meg ne kérdezzétek, milyen hangja volt a sófárnak! Szörnyűséges! De ebben ludas lehetett a lipcsei diák zenei képessége is… Na, de ami utána következett, kárpótolt mindenért. Anyánk finom ebédje feledtette a recsegő hangot…

Történt, hogy a bizonyos hosszú munkanap után apánk kijött a dolgozószobájából, kezében több ív teleírt papírral. Három éve történt először, hogy karácsonykor a városi templomban betlehemes játékot adtak elő. A szereplők száma évről évre nőtt. Mária, József és a pásztorok mellett feltűntek a bölcsek is, akik alaposan felültették Heródest, mert a betlehemi istállóból nem tértek vissza hozzá, hiába parancsolta meg nekik. Heródes ravasz róka volt, nem szabad bízni az ilyenekben! Tavaly aztán további személyek léptek a darabba, ezek úgy néztek ki, mint a wittenbergi polgárok. Aztán megjelent a színen egy csavargó is, meg egy szegény nyomorék. Idén aztán – apánk tervei szerint – egy ökör és egy szamár is áll majd a jászol mellett, persze nem igaziak, hanem fából faragottak, mint Mária, József és a kis Jézus.9ikon-jaszol_szamar

Amikor megkérdeztük – mármint a bátyám, Martin és én -, hogy mit keres egy ökör meg egy szamár a jászol mellett, apánk azt felelte, ezek az állatok az egész telet az istállóban töltötték, hozzá tartoznak hát az istálló képéhez. Emellett ők jelenítik meg a szegénységet, amibe Jézus beleszületett. És az állatok is a teremtett világ részei, tehát nekik is ott a helyük. Ezt mondta apánk. Nekem továbbra is fenntartásaim voltak, de nem baj.

Apánk magához hívott bennünket, és mindkettőnk kezébe nyomott 2-2 ív papírt. Teljesen tele voltak írva. Láttuk, nagy gondot fordíthatott az írásra, a betűk tisztán, olvashatóan sorakoztak egymás mellett. Ez nagy dolog volt, mert apánk írását egyébként alig lehetett kisilabizálni. Ott álltunk tehát apánk írópultja mellett, egymással szemben.

Elpróbálunk most egy jelenetet abból a betlehemesből, amelyet karácsonykor a templomban elő fogunk adni – mondta. Martin, te az ökör leszel, te pedig, Paul, a szamár.”

Tiltakoztam. Nem akartam szamár lenni! Attól a pillantástól azonban, amelyet apám vetett rám, torkomon akadt a szó. 9foto-gyermek-szamar

A további szerepeket a gyermekkórus tagjainak fogom kiosztani. Mindenesetre a szent családot fogjátok megjeleníteni. A faragott figurák a jászol körül életre kelnek.”

Nem lehetnék én akkor inkább József?”- kérdeztem.

Máriát osszuk inkább rá!” – kiabálta Martin. Erre apánk figyelmeztette, hogy ne viccelődjön, mert a betlehemes ugyanolyan komoly dolog, mint az istentisztelet. No, mindenestre az ökrök és a szamarak legalább majd felvidítják…

Álltunk hát kétoldalt apánk írópultja mellett. „Te kezdesz, Martin” – mondta apánk.

Martin olvasott: „Tudod mit csináltál múlt éjjel? Rúgkapáltál, sóhajtoztál, hogy a lelkem belefájdult! Rosszul voltál? Csak nem beteg vagy?” Most én következtem, a szamár: „Beteg? Mért lennék beteg? Csodaszépet álmodtam!”

Ökör: „Na, nem mondom, én aggódom miattad, te meg gyönyörűt álmodsz! Mit mondjak? Enyhén szólva bosszantó.”

Most nekem mint szamárnak ezt kellett válaszolnom: „Ne haragudj, testvér, hogy ilyen kellemetlen helyzetbe hoztalak. Tényleg valami csodálatosat láttam álmomban!”

Ökör: „Érdekes. Én meg azt gondoltam, egy seregnyi hangya mászkál a testeden.”

Erre én, megemelt hangon így szóltam: „Egy angyalt láttam!”

Ekkor Martinnak, az ökörnek méregbe kellett gurulnia. Ő egyébként tényleg mérges volt, belerúgott a sípcsontomba, én felkiáltottam: Aúúú!, és ekkor azt mondta az ökör: „Egy angyalt? Szerintem te tegnap este telezabáltad magad szénával. Az nyomta a gyomrodat, és rémálmaid voltak.”

Egy angyal aztán nem rémálom, hanem Isten küldötte!” – ünnepélyesen válaszolta a szamár.

Ökör: „És éppen hozzád küldte, mi? Nem az emberekhez.”

Szamár: „Itt nem normális hétköznapi dolgokról van szó. Álmomban azt mondta az angyal, hogy épp útban van a mezőre, a pásztorokhoz, azelőtt azonban még velem akart beszélni.”

Martinnál kezdett betelni a pohár. „Apa, ez az egész tényleg igaz? A hülye Paulnak jelent meg az angyal?”

Apánk mély lélegzetet vett. Ez semmi jót nem jelentett. „Paul nem hülye, ő a játékban a szamár, te meg az ökör. Megértetted?”

Mit nem mondasz!” szólt az ökör a szamárhoz. „Pont veled beszélt az angyal? Hát ki vagy te? Egy diplomata, vagy egy uralkodó, akinek kikéri az ég a véleményét, mielőtt beszélne az emberekkel?”

Nem! Erről nincs szó! Azonban egy uralkodó mégiscsak megjelent az álmomban. Egy király, aki istállóban fog megszületni, és hamarosan a világ üdvözítője lesz.”

Ezen a ponton Martin megérintette a homlokomat. „Nem, lázad nincs. De minden rendben a fejedben…?”

Olyan rendben van, mint ahogy lakótársad vagyok ebben az istállóban, testvér. Az angyal azt mondta nekem, hogy a következő éjszakán a mi istállónkban fog megszületni a világ megváltója, a Messiás.”

A mi istállónkban?!” A játék utasítása szerint most Martinnak fel kellett ugornia.

Igen, a mi istállónkban. Két ember közeledik errefelé, József és Mária, aki hamarosan gyermeket fog szülni.”

Rakjunk rendet!” kiáltott Martin, az ökör, „takarítsd már végre össze a sarkodat! Szörnyű rendetlen! Hátha barátságosabb lesz ez az istálló.”9filonov-adoracio

És te?” kérdeztem én, a szamár, „Mit csinálsz te?”

Nekem gondolkodnom kell”, felelt az ökör komoly arccal. „Nekem tudnom kell, miért egy istállóban születik a király, és miért bíz egy angyal egy szamárra ekkora titkot!”

Talán” mondtam én, a szamár eltűnődve „talán mert mi, állatok jobban megértjük a menny titkait, mint az emberek.”

Idáig jutottunk, amikor megszólalt apánk: „Most tartunk egy kis szünetet. A darabban most fog feltűnni Mária és József. Nagyon kimerültnek látszanak.”

Apánk is kimerültnek tűnt, olyan rengeteget írt ezekre a papírokra. A szemei azonban fénylettek, és ránk ragadt ez a ragyogás. Ebben a pillanatban már semmi kifogásom nem volt az ellen, hogy én legyek a szamár.

(Forrás: Es freut sich der Engel Schar. 24 Weihnachtsgeschichten um Martin Luther)

9-okorrel 9-okor-kozpontban 9lorenzo_monaco-krisztusszuletese